Lag rengjøringssoner i hjemmet

Du kan opprette soner ved hjelp av MyNeato-appen. Klikk på kartet og tegn soner for rom som du ønsker at det skal tas spesielt hånd om.

The D-shape advantage

Målrettet rengjøring

Sonerengjøring lar deg be Neato om å rengjøre et bestemt område etter behov. Sølt litt mel under bakingen? Lag en rengjøringssone rundt kjøkkenet og start roboten for å håndtere sølet.

Merk:

• Sonebasert rengjøring fungerer bare når Neato starter rengjøringen fra ladebasen
• Sonebasert rengjøring fungerer bare når Neato starter rengjøringen fra appen.

The D-shape advantage

Lage rutiner for Sonerengjøring

Du kan også planlegge sonerengjøring for å sikre at problemområder rengjøres oftere. Sett opp roboten slik at den kan gjøre rent under middagsbordet etter frokost, eller gjøre rent i entreen etter at barna har kommet hjem fra skolen.

The D-shape advantage