Garanti og reparasjon

To års garanti

Neato Robotics, Inc

last updated March, 2017 For returns, please visit the Returns page.

Begrenset produsentgaranti

Underlagt vilkårene heri garanterer Neato Robotics, Inc. overfor den opprinnelige kjøperen («du» eller «din») at ditt Neato Robotics maskinvareprodukt («produkt»), ekskludert batterier, skal være fritt for mangler i materiale og utførelse i 1 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. For batteriene gjelder en garantiperiode på seks (6) måneder, og «garantiperiode» skal tolkes i tråd med dette i hele dette dokumentet. Dersom det kjøpte produktet er et Neato-sertifisert restaurert produkt, gjelder en garantiperiode på tre (3) måneder, og «garantiperiode» skal tolkes i tråd med dette i hele dokumentet. Du kan også finne alle detaljer om denne begrensede garantien ved å velge produktet ditt i delen for nettbasert brukerstøtte på nettstedet vårt på www.neatorobotics.com. Med unntak av der det er forbudt av gjeldende lov, er denne garantien ikke overførbar, og den er begrenset til den opprinnelige kjøperen. Hvis du handler som forbruker, påvirker ikke denne begrensede garantien dine lovbestemte rettigheter.

Out of warranty repairs

Contact a Neato authorized repair center

US & Canada

European Union

Countries outside the U.S., Canada, and the EU: Please contact the authorized partner where you purchased your robot for assistance