Retningslinjer for personvern

Effectiv dato: 4 Juni 2018
Korrigiert: Januar 2021

Vi er dedikerte til å beskytte personvernet for de som bruker eller aksesserer våre tjenester (definerte under). Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi innsamler dine personopplysninger, hvordan vi beskytter slike opplysninger, og rettighetene du har angående bruken av slike opplysninger. Du anerkjenner at denne personvernerklæringen er del av våre bruksbetingelser for nettsted, og ved å aksessere eller bruke noen av våre tjenester, anerkjenner du å være bundet av alle dets vilkår og betingelser, uansett om det er for EU-land, USA, eller Californias lover, som gjeldende. Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene, ber vi deg ikke aksessere eller bruke noen av våre tjenester. Du bes lese denne personvernerklæringen nøye.

HVEM VI ER

Denne personvernerklæringen gjelder for vårt nettsted www.NeatoRobotics.com ("nettsted"), for din My Neato-konto (hvor du kan registrere dine NEATO-roboter med oss), for dine Neato-roboter, og for våre taleassistenter (kollektivt våre "tjenester"). Kontrollør av dine personopplysninger innsamlet gjennom våre tjenester i henhold til art. 4(7) GDPR er Neato Robotics, Inc., 50 Rio Robles, San Jose, California, 95134 USA ("Neato").

Representant for EU (Art. 27 GDPR):

Neato Robotics Europe GmbH

Friedrichstraße 55A

10117 Berlin

Tyskland

HVILKE OPPLYSNINGER OM MEG BLIR INNSAMLET OG HVORDAN BRUKES DE?

Hvilke personopplysninger vi innsamler

Personopplysninger er informasjon som identifiserer deg eller kan brukes til å identifisere eller kontakte deg ("personopplysninger"). Slike personopplysninger kan inkludere navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato (primært for kvalifiseringsformål), fakturerings- og kredittkortinformasjon. Vi innsamler og behandler personopplysninger fra deg som du oppgir direkte til oss, eller som vi automatisk samler inn fra deg som spesifisert i denne personvernerklæringen når du bruker våre tjenester.

På hvilken juridisk basis behandler vi dine personopplysninger

Vi behandler dine opplysninger i henhold til art. 6 GDPR, spesielt når du gir oss ditt samtykke i henhold til art. 6 (1) lit. a GDPR, for kontraktsmessige formål eller for pre-kontraktsmessige formål i henhold til art. 6 (I) lit. b GDPR, eller basert på legitim interesse i henhold til art. 6 (I) lit. f GDPR.

Til den grad den juridiske basisen for vår behandling av dine opplysninger er i vår legitime interesse, kan du kontakte oss på kontaktdetaljene under hvis du trenger flere detaljer om våre legitime interesser. Hvis vi bruker ditt samtykke som juridisk basis for vår behandling av dine personopplysninger, har du retten til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst med fremtidig effekt som beskrevet i følgende, eller ved å kontakte oss på kontaktdetaljene under. Lovligheten for behandlingsaktiviteter før din opphevelse skal ikke påvirkes. Det samme gjelder hvis vi viser til ditt samtykke eller våre legitime interessert i andre deler av denne personvernerklæringen.

Hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi informerer deg heri om hvordan vi innsamler dine personopplysninger, og til hvilke formål vi behandler dine personopplysninger.

Informasjonstypene som du oppgir aktivt og som vi innsamler automatisk avhenger av ditt engasjementsnivå med våre tjenester. Jo høyere engasjementsnivå, jo mer informasjon trenger vi for å betjene deg.

 • Hvis du bruker nettstedet vårt

Vi samler inn informasjon, noe av dette inneholder personopplysninger som du oppgir direkte til oss gjennom responser til spesialtjenester som undersøkelser, spørreskjemaer og lignende. Vi bruker disse opplysningene til å personliggjøre tjenestene våre og for å optimalisere kundeopplevelsen din når du bruker nettstedet vårt.

Videre innsamler vi automatisk informasjon, inkludert personopplysninger, når du surfer på nettstedet vårt, som IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, feillogger og annen lignende informasjon. Slik samlet informasjon lar oss ikke identifisere deg og brukes av oss til å analysere trender, administrere nettstedet, overvåke bruken av nettstedet, og å samle inn generell informasjon om bruken av nettstedet vårt.

Den juridiske basisen for slik behandling av dine personopplysninger er våre legitime interesser (art. 6(1)(f) GDPR) i tilpassing av innholdet i tjenestene våre i henhold til brukerpreferanser og i å videre forbedre tjenestene våre.

Merk at du ikke er juridisk pålagt å oppgi dine personopplysninger til oss. Imidlertid vil vi ikke kunne tilby deg det fulle omfanget av tjenestene våre uten dine personopplysninger.

 • Hvis du blir en My Neato-kontohaver

For å få tilgang til enkelte tjenester må du først fullføre enkelte trinn for å bli enten en vanlig My Neato-kontohaver, eller en My Neato-kontohaver som en utvikler. Under disse trinnene må du oppgi personopplysninger som navn, postnummer og e-postadresse til oss. Når du blir en My Neato-kontohaver, vil vi sende deg en velkomst-e-post for å gi deg transaksjonsinformasjon om ditt abonnement, eller for å bekrefte brukernavn og passord.

Slik behandling av dine personopplysninger er nødvendig for ytelsen av våre tjenester. Den juridiske basisen for slik behandling av dine personopplysninger er i samsvar med art. 6(1)(b) GDPR.

 • Hvis du bruker din Neato-robot

Hvis du bruker din Neato-robot, innsamler vi produktlogger og andre opplysninger angående produktytelse for å korrigere problemer og produktforbedringer. Disse produktloggene og andre produktrelaterte opplysninger kan innehold personopplysninger.

Slik behandling av dine personopplysninger er nødvendig for ytelsen av våre tjenester. Den juridiske basisen for slik behandling av dine personopplysninger er i samsvar med art. 6(1)(b) GDPR.

 • Hvis vi sender deg tjenesteoppdateringer

Vi bruker dine personopplysninger til å sende deg viktige kunngjøringer og oppdateringer angående tjenestene våre, eller om din faktureringskontostatus. Slike kunngjøringer og oppdateringer inneholder viktig informasjon relevant til din bruk av våre tjenester.

Behandling av dine personopplysninger for slike formål er nødvendig for ytelsen av våre tjenester. Den juridiske basisen for slik behandling av dine personopplysninger er i samsvar med art. 6(1)(b) GDPR. Merk at du er kontraktmessig forpliktet til å oppgi slike personopplysninger ettersom vi ikke kan sende deg tjeneste-relatert kommunikasjon uten slike personopplysninger.

 • Hvis du kontakter vår kundeservice

Hvis du kontakter vår kundeservice vil vi kommunisere med deg som respons på dine forespørsler, for å levere tjenestene du ber om, og for å forvalte abonnementet. Vi vil kommunisere med deg per e-post eller telefon, i henhold til dine preferanser.

Slik behandling av dine personopplysninger er nødvendig for ytelsen av tjenestene våre. Den juridiske basisen for slik behandling av dine personopplysninger er i samsvar med art. 6(1)(b) GDPR. I tillegg er det en legitim interesse i henhold til art. 6 (1) (f) GDPR i å levere kommunikasjon og funksjonaliteten for kommunikasjonsprosessen. Merk at du er kontraktmessig forpliktet til å oppgi slike personopplysninger, og at vi ikke kan sende deg tjeneste-relatert kommunikasjon uten slike personopplysninger.

 • Hvis du abonnerer på nyhetsbrev og annen markedsføringskommunikasjon

Når du abonnerer på våre tjenester, har du et alternativ for å samtykke til å motta nyhetsbrev og annen informasjon om våre produkter og tjenester i henhold til art. 6 (1) lit. a GDPR.

For dette formålet behandler vi din e-postadresse samt ditt for- og etternavn, og muligens andre opplysninger du gir oss på ditt skjønn. For verifiseringsformål bruker registreringen dobbel innmeldingsmetoden, dvs. at vi, ved registrering, sender en e-post til e-postadressen du oppga til oss, hvor vi ber om bekreftelse på din registreringen din. Hvis du melder deg inn, vil vi sende deg nyhetsbrev med markedsføring og informere deg om tilbud, hendelser og undersøkelser via e-post og gjennom sosiale mediaplattformer.

For å sende deg nyhetsbrevet vårt bruker vi "Klaviyo", en tjeneste levert av nyhetsbrevplattformen Klaviyo Inc., Boston, Massachusetts, USA. Opplysningen du gir oss for å motta nyhetsbrevet vil bli overført til en server tilhørende Klaviyo Inc., plassert i USA, og lagret der. For dette formålet har vi samtykket til standard kontraktklausuler. Klaviyo vil bruke disse opplysningene for å sende nyhetsbrevet på våre vegne, men i henhold til informasjonen tilgjengelig fra Klaviyo, kan de også bruke disse opplysningen til å optimalisere eller forbedre sine egne tjenester, f.eks. for teknisk optimalisering av sendeprosessen, samt presentasjonen av nyhetsbrevet eller for økonomiske årsaker, og for å fastslå hvilke land abonnementene kommer fra. Klaviyo bemerker imidlertid at de ikke vil bruke opplysningene dine eller videresende dem til tredjeparter eller for å kontakte deg direkte. Du finner Klaviyos personvernerklæring ved å følge denne linken https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice

Vi evaluerer statistiske brukerdata for å lage innhold til nyhetsbrev og gjøre nyhetsbrevene lette å forstå, og for å analysere og optimalisere e-postbaserte markedsføringskampanjer. Ved å opprette mottakerprofiler og segmentere adresselister kan vi tilpasse innholdet til de respektere mottakergruppene. Derfor behandler vi følgende data:

• Lenker noen har trykket på

• Åpningstid og hyppighet

• Hyppighet for mottak av nyhetsbrev

• Bekreftelse på mottak og lesing av e-post

• Operativsystem, nettleser, enhetstype

Denne individuelle evalueringen foregår ved bruk av sporingspiksler som ligger i e-postene som sendes ut. E-postadressen din brukes som identifikator for å samle sammen de ovennevnte dataene. Det rettslige grunnlaget for å evaluere brukeradferden er art. 6, avsn. 1, bokstav a i GDPR. Som en del av registreringsprosessen for nyhetsbrevet vårt vil du bli informert om at personopplysningene dine vil bli behandlet for analyseformål, og ved å registrere deg gir du ditt aktive samtykke til å motta nyhetsbrevet.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til å motta nyhetsbrev og den tilhørende sporingen ved å trykke på avmeldingslenken i nyhetsbrevet, eller ved å sende en e-post til newsletter@email.neatorobotics.com. Det er ikke mulig bare å trekke tilbake samtykket til sporing. Hvis du ønsker å gjøre det, vil du heller ikke kunne motta nyhetsbrevet.

 • Hvis du deltar i konkurranser

Vi behandler personopplysninger som vi innhenter fra deg innenfor omfanget av konkurransen.

Generelt innhenter vi kun personopplysninger fra deg som er nødvendige for utførelsen av konkurranser:

 • Ved offline-konkurranser: Navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer
 • Ved konkurranser per tekstmeldinger eller på telefon: Navn, adresse, mobiltelefon- og/eller telefonnummer (fasttelefon)
 • Ved online konkurranser: Navn, adresse, e-postadresse
 • Ved konkurranser over WhatsApp, Facebook Messenger og Instagram: Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer
 • Ved konkurranser på Facebook: Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, Facebook-navn
 • Ved konkurranser på Instagram: Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer

Vi behandler innhentede personopplysninger i henhold til art. 6 para 1 lit. b GDPR for formålet å utføre kontrakten, dvs. konkurransen.

Avhengig av konkurransen kan innhenting av videre data (f.eks. fødselsdag) være nødvendig. Disse opplysningene er nødvendige for utføring av konkurransen, f.eks. for bekreftelse av alder.

I tillegg, behandling av opplysninger basert på ditt samtykke (art. 6 para 1 lit. a GDPR)

Hvis og når du har gitt oss ditt samtykke for behandling av dine personopplysninger for fastslåtte formål (f.eks. overføring av opplysninger innen bedriftsgrupper, bruk av din e-postadresse, også for partnere og for markedsføringsformål utover for våre varer eller tjenester lignende til den kjøpt), er det juridiske grunnlaget for disse behandlingsaktivitetene ditt samtykke. Du kan trekke tilbake ditt gitte samtykke når som helst. Dette gjelder også tilbaketrekking av samtykker gitt før 25. mai 2018. Ha i tankene at enhver tilbaketrekking kun vil være effektiv for fremtiden. Behandlingsprosedyrer som har funnet sted før tilbaketrekkingen skal ikke påvirket.

Lagringstider

Vi vil generelt behandle og lagre personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne gjennomføre lotteriet og for å overholde rettslige forpliktelser. Deretter blir personopplysningene dine slettet i regelmessige intervaller.

 • Spørreundersøkelser

Roboteiere kan registrere sine NEATO-roboter i sin My Neato-konto. Vi kan be om andre opplysninger i undersøkelser for å assistere oss med utvikling av nye produkter, ved å stille spørsmål om hvordan du liker din NEATO-robot eller hvordan du bruker den. Du trenger ikke delta i disse undersøkelsene.

Den juridiske basisen for slik behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke (art. 6(1)(a) GDPR). Merk at du ikke er juridisk pålagt å oppgi dine personopplysninger til oss. Uten dine personopplysninger vil vi imidlertid ikke kunne sende deg nyhetsbrevene våre og annen informasjon som beskrevet over. Du har muligheten til å avstå fra disse typene kommunikasjon når som helst ved å følge de respektive instruksjonene i slik kommunikasjon.

TREDJEPARTSFUNKSJONER

Våre tjenestes inneholder linker til eller funksjoner fra andre nettsteder. Denne personvernerklæringen dekker kun personvernmetodene for Neato, og dekker ikke personvernmetodene for tredjeparts nettsteder eller funksjoner. Vi er ikke ansvarlige for personvernerklæringene og/eller metodene for tredjeparter. Når det linkes til et annet nettsted eller du bruker en tredjeparts tjeneste, bør du lese personvernerklæringen for stedet eller tjenesten.

HVORDAN VI DELER OG VIDEREGIR PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte spre dine personlige opplysninger til tredjeparter, med mindre det er en juridisk basis i henhold til art. 6 GDPR, spesielt hvis det er påkrevd ved lov i henhold til art. 6(1) 1(c) GDPR, eller hvis dette er påkrevd for formålet med din kontrakt i henhold til art. 6(1) 1 (b) GDPR, eller hvis vi har tillatelse til å gjøre dette basert på en databehandlingsavtale i henhold til art. 28 GDPR, eller du har gitt oss uttrykkelig samtykke til dette i henhold til art. 6(1) 1(a) GDPR.

Vi deler noen av dine personopplysninger med andre Neato-bedrifter til den grad det er nødvendig for slike bedrifter å levere tjenester på våre vegne. Spesielt bruker vi andre Neato-bedrifter til å sende markedsføringskommunikasjon til deg hvis du har gitt ditt samtykke til dette.

Vi bruker også tredjeparts tjenesteleverandører til å tilby eller tilrettelegge tjenester på våre vegne, og deler dine personopplysninger med slike leverandører i den grad det er nødvendig for slike leverandører for å utføre sine tjenester på våre vegne. Spesielt bruker vi en betalingstjenesteleverandør til å fakturere deg for varer og tjenester og for kredittkortbehandling, en spesialistleverandør for svindel-screening, et fraktselskap for å fullføre ordre, en kundesenterleverandør for å tilrettelegge kundeservice, et sosial media-byrå for å styre våre kampanjer på sosiale medier, et reparasjonssenter for mottak og reparasjon av defekte enheter.

Noen av bedriftene vi deler dine personopplysninger med som beskrevet over befinner seg utenfor EØS.

For å gi tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger i slik sammenheng, bruker vi standard datavernklausuler tiltredd av EU-kommisjonen i henhold til art. 46(2)(c) GDPR med slike bedrifter. Du kan be om videre detaljer ved å kontakte oss på kontaktdetaljene nevnt under.

Enhver deling av dine personopplysninger med andre Neato-enheter eller -tjenesteleverandører vil gjøres i henhold til gjeldende datavernlover, og vil være begrenset til nødvendig grad. Vi har nøye valgt disse bedriftene, og overvåker deres samsvar med våre instruksjoner kontinuerlig. Disse bedriftene er kontraktsmessig forbudt fra å bruke dine personopplysninger for noe annet formål enn de beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi kan også måtte videregi dine personopplysninger til embeds- eller lovmyndigheter i respons til en lovlig forespørsel fra en offentlig myndighet, eller hvis vi må gjøre dette for å overholde en juridisk forpliktelse, rettskjennelse, stevning, eller for å samarbeide med en politietterforskning eller for å møte sikkerhets- eller rettskrav i henhold til art. 6(1)(c) GDPR. Vi kan også videregi opplysningene dine for å følge opp vår legitime interesse i å anvende eller håndheve våre betingelser og vilkår, eller som respons til noe krav, for å beskytte dine rettigheter eller rettighetene til en tredjepart, i beskyttelse av sikkerheten for enhver person eller i forhindring av enhver ulovlig aktivitet (inkludert for formålene med svindelbeskyttelse og kredittrisikoreduksjon) i henhold til art. 6(1) 1 (f) GDPR.

BRUKES MINE PERSONOPPLYSNINGER TIL NOEN ANDRE FORMÅL?

Unntatt som ellers beskrevet i denne personvernerklæringen, vil vi kun bruke personopplysninger for formålene beskrevet over, eller som ellers avslørt på det tidspunktet hvor vi anmoder slike data fra deg. Skulle dine personopplysninger bli behandlet for andre formål enn de oppgitt i denne personvernerklæringen, eller andre formål enn de som dine personopplysninger originalt ble innhentet for, vil vi gi deg informasjon om det andre formålet og enhver annen relevant informasjon som påkrevd av denne personvernerklæringen.

HVILKE RETTIGHETER HAR JEG?

Du har følgende rettigheter:

 • Rett til tilgang (art. 15 GDPR): Du har rett til å be om bekreftelse på hvorvidt vi behandler dine personopplysninger og hvor det er tilfelle, til å be om tilgang til personopplysningene vi har om deg.
 • Rett til korrigering (art. 16 GDPR): Du har rett til å anmode korrigering av unøyaktige personopplysninger.
 • Rett til sletting (art. 17 GDPR): Du har retten til å anmode sletting av personopplysninger uten utilbørlig forsinkelse under visse omstendigheter, f.eks. hvis dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for, eller hvis du trekker tilbake samtykket som vår behandling er basert på i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og hvor det ikke er noen juridisk grunn for behandling.
 • Rett til begrensing av behandling (art. 18 GDPR): Du har retten til å be oss begrense behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter, f.eks. hvis du mener at personopplysningen vi behandler om deg er feil eller ulovlige.
 • Rett til dataportabilitet (art. 20 GDPR): Under visse omstendigheter har du retten til å motta personopplysninger som du har oppgitt til oss i et strukturert, vanlig brukt og maskin-lesbart format, og du har retten til å sende den informasjonen til en annen kontrollør uten hindring, eller be oss om å gjøre dette.
 • Rett til å motsette seg (art. 21 GDPR): Du har retten til å motsette deg behandling av dine personopplysninger under visse omstendigheter, spesielt hvis vi behandler dine personopplysninger på den juridiske basisen med legitim interesse (art. 6(1) 1 (f) GDPR) eller hvis vi bruker dine personopplysninger for markedsføringsformål. Hvis du motsetter deg behandling av dine personopplysninger, vil vi ikke fortsette å behandle dine personopplysninger med mindre vi kan bevise obligatoriske vernede årsaker til behandlingen som overgår dine interessert, rettigheter og frihet, eller den behandlingen er for håndhevelse, utøvelse eller forsvar av rettskrav.

Du kan hevde dine overnevnte rettigheter ved å kontakte oss på kontaktdetaljene nevnt under.

RETT TIL Å FREMFØRE EN KLAGE TIL DATAVERNMYNDIGHETER

Du har retten til å fremføre en klage til en tilsynsmyndighet, og spesielt i EU-medlemslandet du bor i, arbeidssted, eller sted for påstått overtredelse, hvis du vurderer at vår behandling av dine personopplysninger overtrer gjeldende datavernlover. Kontakt oss på kontaktdetaljene nevnt under, og vi vil assistere deg i å identifisere respektive pågjeldende tilsynsmyndighet. [Art. 7 GDPR ]

DATAARKIVERING

Vi lagrer dine personopplysninger og annen informasjon så lenge som nødvendig for å la deg bruke våre tjenester, levere våre tjenester til deg, overhold gjeldende lover (inkludert de som gjelder dokumentarkivering), løse tvister med andre parter og ellers som nødvendig for å la oss drive virksomheten vår. Hvis du har et spørsmål om en spesifikk arkiveringsperiode for enkelte typer personopplysninger vi behandler om deg, ber vi deg kontakte oss på kontaktdetaljene nevnt under.

AUTOMATISK INDIVIDUELL BESLUTNINGSTAKING

Vi bruker ikke dine personopplysninger til å ta beslutninger med juridiske eller lignende effekter for deg kun basert på automatisk behandling av din personopplysninger.

DINE PERSONVERNRETTIGHETER I CALIFORNIA

Lov i California tillater brukere som er innbyggere av California å anmode og få fra oss, gratis en gang i året, en liste over tredjeparter som vi har videregitt deres personopplysninger til (om noen) for deres direkte markedsføringsformål i foregående kalenderår, samt typen personopplysning videregitt til disse partene. Hvis du er innbygger i California og vil be om denne informasjonen, kan du sende inn din forespørsel i en e-post til privacy@neatorobotics.com.

IKKE-SPOR-AVGIVELSESKRAV FOR CALIFORNIA

Vi er forpliktet til å gi deg meningsfylte valg om informasjonen innhentet om deg, og det er også grunnen til bortvalgs-linkene over. Imidlertid anerkjenner eller responderer vi ikke på nettleser-initierte ikke-spor-signaler, fordi internettbransjen fortsatt jobber på jevne ikke-spor-standarder.

BARN

Vil ikke forsettlig innhente noen personopplysninger fra noen under atten (18) år gamle uten samtykke fra foreldre eller foresatte, med mindre tillatt ved lov. Hvis vi finner ut at en person under atten (18) har gitt oss personopplysninger, vil vi slette dem i henhold til gjeldende lov.

HVEM KAN JEG KONTAKTE HVIS JEG HAR SPØRSMÅL OM MINE PERSONOPPLYSNINGER?

Skulle du ha noen spørsmål om vår personvernerklæring, eller føler at vi ikke overholder betingelsene i vår personvernerklæring, kontakt vår datasikringsansvarlig på en av følgende måter:

Per e-post: privacy@neatorobotics.com

Eller ved å skrive til oss på adressen under:

ATTN: DPO

Neato Robotics, Inc.
50 Rio Robles
San Jose, California 95134
USA


For EU

Attn: personvernombud

Neato Robotics Europe, GmbH

Friedrichstraße 55A

10117, Berlin, Tyksland

INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi som piksler, tagger, skjulte sporingsbilder og andre identifikatorer for å hjelpe oss å personliggjøre våre tjenester for deg, huske dine preferanser, forstå hvordan brukere bruker tjenestene våre, og hjelpe med å tilpasse vår markedsføringskommunikasjon.

En informasjonskapsel er en liten datafil som inneholder en streng med karakterer som sendes til datamaskinen din når du besøker et nettsted. Når du besøker nettstedet igjen, lar informasjonskapselen nettstedet kjenne igjen nettleseren din. Tidsperioden en informasjonskapsel vil være på datamaskinen eller mobilenheten din avhenger av hvorvidt det er en "fast" eller "økt-informasjonskapsel. Nettstedet vårt bruker begge type informasjonskapsler. Økt-informasjonskapsler vil bare være på enheten din til stopper nettsurfingen. Faste informasjonskapsler forblir på datamaskinen eller mobilenheten din til de utløper eller slettes.

Vi bruker sporingstjenester for teknisk nødvendige formål, preferanse-, statistikk- og markedsføringsformål.

Videre informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan velge dem bort kan ses her: Informasjonskapsler

Vi bruker følgende typer informasjonskapsler:

 • Førsteparts informasjonskapsler. Førsteparts informasjonskapsler er informasjonskapsler satt av oss når du besøker nettstedet vårt. Dette er informasjonskapsler fra neatorobotics og shop.neatorobotics. Våre informasjonskapsler lagrer informasjon om din posisjon og ditt språk.. Hvis du ikke ønsker å motta dem, må du ikke bruke nettstedet vårt. Juridisk basis er vår legitime interesse i å levere en fungerende og brukervennlig hjemmeside i henhold til art. 6 (1) lit. f GDPR.
 • Tredjeparts informasjonskapsler, generelt. Tredjeparts informasjonskapsler er informasjonskapsler satt av andre bedrifter som vi arbeider med, eller deres tilknyttede selskaper. Vi har ikke kontroll over disse informasjonskapslene, og denne personvernerklæringen styrer ikke bruken av slike tredjeparts nettsteder eller leverandører av tredjeparts reklame. Du vil bli gitt informasjon om alle implementerte tjenester i denne personvernerklæringen. Ytterligere informasjon om hver av disse tredjeparts informasjonskapslene, inkludert informasjon om hvordan man kan avstå, kan fås tilgang til gjennom linken over.
 • Tredjeparts informasjonskapsler brukt for å rette annonser mot deg når du er på andre nettsteder. Vi arbeider med andre bedrifter som bruker sine informasjonskapsler til å rette Neato Robotics-annonser mot deg på andre nettsteder. For dette formålet er en kode integrert inn i nettstedet vårt ("målomdirigerings-tagg") som lar tjenesteleverandøren med målomdirigeringen innhente pseudonym-informasjon for reklameformål. Når du besøker et av våre nettsteder som inneholder en "målomdirigerings-tagg", setter tjenesteleverandøren med målomdirigeringen en informasjonskapsel på brukerens enhet, og tildeler den til spesifikke målomdirigerings-grupper for å tjene personliggjort reklame på andre nettsteder. Hvilke opplysninger som innhentes i detalj avhenger av personvernerklæringen for tjenesteleverandøren med målomdirigering. Tjenesteleverandøren med målomdirigering, deres personvernerklæringer, samt annen informasjon, inkludert utmelding, kan fås tilgang til gjennom linken over.
 • Enhetsidentifikatorer. Når du bruker en mobilenhet som et nettbrett eller mobiltelefon til å bruke nettstedet vårt, kan vi tildele eller aksessere et eller flere tokens eller "enhetsidentifikatorer". Enhetsidentifikatorer er små datafiler knyttet til din mobilenhet som unikt identifiserer din mobilenhet til oss. En enhetsidentifikator kan levere informasjon til oss eller en tredjeparts partner om hvordan du søker i og bruker tjenestene våre, og kan hjelpe oss eller andre med å levere rapporter eller personliggjort reklame. Noen nettstedsfunksjoner vil kanskje ikke fungere korrekt hvis bruk eller tilgjengelighet av enhetsidentifikatorer er hindret eller deaktivert.

For detaljert informasjon om bruk av sporingsverktøy på nettsiden vår angående formålene med optimalisering, den individuelle justeringen av din brukererfaring, og visning av reklame som matcher dine interesser, se denne personvernerklæringen.

Informasjon om sporingstjenesteleverandøren:

1. Cookiebot

For å innhente nødvendig samtykke for bruk av de respektive informasjonskapslene brukt på nettstedet vår, bruker vi tjenesten Cookiebot levert av Cybot A/A (Havengade 39, 1058 København, Danmark). Informasjonskapslene satt av Cookiebot er teknisk nødvendige ettersom de kun tjener for å styre samtykke. Juridisk basis er derfor en legitim interesse i henhold til art. 6 (1) 1 lit. f GDPR i å få og dokumentere nødvendig brukersamtykke for for sporingsverktøy. For videre informasjon, se personvernerklæring fra Cybot A/S under https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

2. Google Tag Manager

Google Tag Manager er en tjeneste levert av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) som tjener til å styre regelbasert levering av informasjonskapsler av typen funksjonelle, statiske, preferanse eller markedsføring. Google Tag Manager innhenter eller behandler derfor ikke selv personopplysninger. For å overvåke systemstabilitet og ytelse, kan Google Tag Manager innhente noen felles opplysninger om tagg-utløsing. Disse opplysningene inkluderer ikke IP-adresser for brukere eller andre bruker-spesifikke identifikatorer som kan knyttes til et individ. Annet enn data i standard HTTP-spørrelogger, som alle slettes innen 14 dager etter mottak, innhenter, beholder eller deler ikke Google Tag Manager noen informasjon om besøkende til kunders eiendommer, inkludert side-URL-er besøkte.

For videre informasjon angående dette emnet, se Data privacy and security - Tag Manager Help (google.com)

3. Signifyd

For svindelforebygging bruker vi Signifyd, levert av tjenesteleverandøren Signifyd Inc. (2540 North First Street, Ste. 300, San Jose, CA 95131, USA) for administrering av betaling og svindelforebygging hvor betaling foretas med kredittkort. Signifyd vil analysere ordrene og søke å gjenkjenne potensielle svindelforsøk.

Signifyd vil bruke data overført av oss sporadisk og kun i tilfeller ved mistanke om trussel, for å sammenligne disse med deres databank, og gi en vurdering om svindelrisikoen.

For dette formålet overfører vi følgende data til Signifyd:

 • Transaksjonsdata (leveringsadresse, fakturaadresse, navn, telefonnummer)
 • E-postadresse
 • Leveringsland
 • IP-adresse

Juridisk basis for bruk av data for svindelforebygging er art. 6 (1) 1 lit. f GDPR. Dette utgjør også vår legitime interesse. Implementeringen av Signifyd gjør det mulig for oss som en butikkleverandør å få en refusjon på ordreverdi i tilfelle påvist manipulering.

Når data overføres til Signifyd Inc., finner en overføring av personopplysninger til USA sted. For dette formålet har vi signert standard kontraktklausuler.

For mer informasjon, gå til https://www.signifyd.com/privacy/.

4. BazaarVoice

På nettstedet vårt bruker vi tjenesten BazaarVoice for å tilby et rangeringsskjema for våre produkter for å forbedre kundetilfredshet. Serviceleverandør er BazaarVoice Inc., Austin, Texas, USA.

Vi bruker tjenesten for å gi rangeringsfunksjoner og for å evaluere rangeringene. Rangeringene dine vil være tilgjengelige for alle besøkende til nettstedet vårt.

Når verktøyet brukes vil personopplysninger som du sender i registreringsprosessen (som (til)navn, e-postadresse, bosted, kjønn, alder) og for kvalitetsformål bli behandlet. Feltene merket med en stjerne er obligatoriske felt. Bruk av rangeringsskjemaet er valgfritt, og forplikter deg ikke til å oppgi personopplysninger. Spesielt er det ikke obligatorisk å oppgi navnet ditt for rangeringen.

Alternativt kan du alltids kontakte oss som vanlig.

For å finne ut hvordan brukeren samhandler med skjemaene og rangeringene, bruker vi informasjonskapsler eller lignende teknolog for å innhente data angående nettstedatferd i BazaarVoice-nettverket. For å knytte sammen dataene dine gjennom forskjellige nettsteder, bruker BazaarVoice sine egne informasjonskapsler og tredjeparts informasjonskapsler. Her kan følgende data behandles:

 • Din datamaskins IP-adresse
 • Steder besøkt innen BazaarVoice-nettverket
 • Dato og klokkeslett for ditt besøk
 • Type og versjon av nettleser
 • Andre klikkstrøm-data (oppsummert som "analyse- og sporingsdata")

Du kan endre innstillingene for bruken av informasjonskapsler individuelt i nettleseren din. Merk uansett at blokkering av informasjonskapslene kan føre til begrensing av rangeringsskjemaet.

Juridisk basis for bruk av dette verktøyet er vår legitime interesse i henhold til art. 6 (1) 1 lit f GDPR. Årsaken er garanti for kundetilfredshet og optimalisering av våre produkter basert på rangeringene.

Det er mulig at vår tjenesteleverandør BazaarVoice også behandler opplysningene dine i USA. Derfor har vi signert EU-standard kontraktklausuler med tjenesteleverandøren.

Videre informasjon om behandlingen av personopplysningene din av BazaarVoice kan finnes i personvernerklæringen under https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/

5. Zendesk

For å håndtere kundeforespørsler bruker vi Zendesk støtteverktøy, en kundeservice-plattform av Zendesk, Inc. (109 Market Street, San Francisco, CA 94103 USA). Nettstedet vårt vil innhente nødvendige opplysninger for å håndtere kundeforespørselen din, som fornavn, etternavn og e-postadresse. Hvis du har kontaktet oss per e-post eller med et skjema, vil vi kun behandle opplysningene innhentet fra deg for behandling av din konkrete forespørsel.

Juridisk basis er for samtykket ditt i henhold til art. 6 (1) 1 lit. a GDPR, i tilfelle forespørsler angående kontrakten med oss etter art. 6 (1) 1 lit. b GDPR samt vår legitime interesse i henhold til art. 6 (1) 1 lit. f GDPR. Overføringen finner sted for å besvare forespørselen din raskt og effektivt. Dette er også vår legitime interesse for behandling av tidligere nevnte opplysninger av tredjepart. Når du kontakter oss, samtykker du til overføring av dine opplysninger til Zendesk.

Vi har fullført en databehandlingsavtale med Zendesk. Zendesk oppfyller minimumstandardene for juridisk samsvarende databehandling med etablerte bindende bedriftsregler og konklusjonen av EU-standard kontraktsklausuler. Dette sikrer at Zendesk kun bruker brukerdata innen bestemmelsene for europeisk datavern, og kun for å behandle forespørsler. De vil ikke overføre data til tredjeparter. For mer informasjon, se Zendesk https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy/

Bruk av Google Analytics

Hvis du har gitt ditt samtykke bruker nettstedet vårt Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (”Google“).

(1) Omfang av behandling

Google Analytics bruker "informasjonskapsler" til å la operatør av nettsted analysere hvordan brukere bruker nettstedet. Informasjon generert av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet blir vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der.

Vi bruker funksjonen "anonymizeIP" (kalt IP-maskering): Grunnet aktiviseringen av IP-maskering på dette nettstedet, vil IP-adressen din forkortes fra Google innenfor EU-medlemsland, eller i andre EØS-medlemsland. Kun i eksepsjonelle tilfeller vil hele IP-adressen overføres til en server i USA og forkortet der. IP-adressen overført innen Google Analytics vil ikke bli innsamlet med andre data fra Google.

Under ditt besøk på nettstedet vårt, bli bl.a. følgende data bli innsamlet:

 • Stedene du besøkte, kalt din "klikkebane"
 • Oppnåelse av "nettmål" (samtaler, osv., påmelding til nyhetsbrev, nedlastinger, kjøp)
 • Brukeratferd (f.eks. klikk, tid bruk, antall utfall)
 • Omtrentlig plassering (region)
 • IP-adressen din (forkortet)
 • Teknisk informasjon om nettleseren din og enhetene bruk (f.eks. språkinnstillinger, skjermoppløsning)
 • Internettleverandør
 • Henviser-URL (fra hvilken nettside/med hvilket reklamemedium du nådde nettsiden)

(2) Behandlingsformål

På vegne av operatøren av dette nettstedet, vil Google bruke disse opplysningene for å analysere din bruk av nettstedet, og å generere rapporter om nettstedsaktiviteter. Rapportene genererte av Google Analytics brukes til å analysere ytelsen for nettstedet vårt og suksessen for våre markedsføringskampanjer.

(3) Mottaker

Mottaker av opplysningene er Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA Vi har skrevet under EU-standard kontraktsklausuler med Google.

Google LLC befinner seg i California, USA, og ved behov kan amerikanske myndigheter få tilgang til data lagret av Google.

(4) Overføring til tredjeland

Overføring av data til tredjeland kan ikke ekskluderes.

(5) Lagringsperiode

Data leverte av oss og knyttet til informasjonskapsler vil slettes automatisk etter 14 måneder. Sletting av data hvis lagringsperiode er nådd vil finne sted automatisk en gang per måned. I tillegg kan du unngå innhenting av opplysninger genererte av informasjonskapsler og bruk av nettstedet vårt (inkludert IP-adressen din) av Google samt behandling av Google

 1. ved å ikke gi ditt samtykke til informasjonskapsler eller
 2. laste ned tillegg til nettleser for å deaktivere Google Analytics Here og installere den

Du kan også unngå lagring av informasjonskapsler med respektive nettleserinnstillinger, imidlertid kan du konfigurere nettleseren din slik at alle informasjonskapsler blir avvist, dette kan føre til begrensinger i funksjonalitet for dette og andre nettsteder.

(6) Juridisk basis og tilbaketrekking av samtykke

Juridisk basis for behandling av opplysninger er ditt samtykke i henhold til art. 6 (1) 1 lit. a GDPR. Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke fremover hvis du åpner innstillingene for informasjonskapsler og endrer valget ditt der.

For mer informasjon om vilkår og betingelser for Google Analytics og om datavern med Google, gå til here

6. Google Ads

Vi bruker online markedsføringsverktøy "Google Ads", levert av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA Juridisk basis er art. 6 (1) 1 lit a GDPR. Hvis du har funnet siden vår gjennom en annonse plassert av Google, vil Google Ads plassere en informasjonskapsel på enheten din. Informasjonskapselen for konverterings-sporing vil bli satt hvis en bruker klikker på en annonsert plassert av Google. Når dette skjer vil følgende personopplysninger bli behandlet: Informasjonskapsel-ID, posisjon, nettleserinformasjon, data om bruk, dato og tid for besøket ditt.

Informasjonskapsler mister gyldighet etter 90 dager, og kan ikke brukes for personlig identifikasjon. Hver Google Ads-kunde vil få en annerledes informasjonskapsel. Derfor kan informasjonskapslene ikke spores med nettstedene til annonsekunder. Informasjonen innhentet med støtte fra konverterings-informasjonskapselen tjener for å opprette konverterings-statistikk for annonsekunder som har valgt konverterings-sporing. Kunden vil bli informert om totalt antall brukere som har klikket på annonsen, og som har blitt sendt videre til en side som har blitt levert med en konverteringssporings-tagg. De vil imidlertid ikke motta noen informasjon som vil gjøre det mulig å identifisere brukeren personlig. Hvis du ikke ønsker å delta i sporing, kan du deaktivere informasjonskapselen gjennom nettleserinnstillinger, og ikke lenger være del av konverterings-sporingsstatistikken.

Innen "Google Ads" bruker vi i tillegg "remarketing"-funksjonen tilbydd av Google. Med dette kan vi implementere annonser spesifikt, og kun vise deg annonser som svarer til dine interesser. Denne funksjonen bruker informasjonskapsler til å analysere bruken av nettstedet. Med denne informasjonen kan annonser basert på dine interesser plasseres på andre nettsider. Annonsene vil være baserte på tidligere besøk og handlinger på våre nettsider, og vil gjøre referanse til innhold du har hentet tidligere.

Informasjonen om din bruk av dette nettstedet innhentet med informasjonskapsler vil bli overført til Google server og lagres der. En dataoverføring til USA kan ikke ekskluderes. EU-standard kontraktklausuler har blitt underskrevet for denne dataoverføringen. Vi kan ikke kontrollere den faktiske lagringsperioden eller sletting. For mer informasjon, besøk https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

7. Sosiale media-tillegg

(1) For tiden bruker vi følgende sosiale media-tillegg: Facebook, Twitter og LinkedIn. Vi arbeider med såkalt to-klikks alternativ. Dette betyr at når du besøker siden vår, vil ingen personopplysninger bli sendt videre til leverandøren av tilleggene. Du vil se ikonet for det respektive tillegget på siden vår. Vi vil gi deg muligheten til å kommunisere direkte med leverandøren av tilleggene med den respektive knappen. Kun hvis du klikker på det indikerte feltet og derfor aktiveres, vil tilleggsleverandøren innhente informasjonen om at du har aksessert det respektive nettsiden i tilbudet vårt. I tillegg vil dataene spesifiserte i denne personvernerklæringen bli overførte. I henhold til informasjon fra Facebook vil IP-adressen bli anonymisert i Europa umiddelbart etter innhenting. Ved aktivering av tillegg vil dine personopplysninger overføres til den respektive tilleggsleverandøren, og deretter lagres i USA hvis tjenesteleverandøren er amerikansk. Ettersom data kan innhentes ved hjelp av informasjonskapsler, foreslår vi å slette alle informasjonskapsler i nettleseren din ved å klikke på den grå boksen i sikkerhetsinnstillingene.

(2) Vi har verken noen innflytelse på innhentede data eller behandlingsprosesser, og vi har heller ikke fullstendig kunnskap om omfanget av datainnhenting, behandlingsformålet eller lagringsperioder, vi har heller ikke informasjon om sletting av data innhentet av tilleggs-leverandør.

(3) Tilleggs-leverandøren vil lagre opplysningene dine som brukerprofiler, og vil bruke dem for markedsføring, markedsforskning og/eller personlig tilpasset konfigurasjon eller dets nettsted. Slik evaluering finner spesielt sted (også for brukere ikke logget inn) for å presentere personlig tilpasset reklame og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på nettsiden vår. Du har rett til å protestere mot opprettelsen av slike brukerprofiler. For dette må den respektive tilleggs-leverandør kontaktes. Gjennom tilleggene tilbyr vi deg muligheten til å samhandle med sosiale nettverk og andre brukere, slik at vi kan forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg. Juridisk basis for bruk av programtillegget er art. 6 (1) 1 lit.f GDPR.

(4) Overføringen av data finner sted uansett om du har en konto med tilleggs-leverandøren eller om du er logget inn. Hvis du er logget inn hos tilleggs-leverandøren vil dine opplysninger innhentet av oss bli tildelt kontoen du har med tilleggs-leverandøren. Hvis du bekrefter den aktiverte knappen og f.eks. linker til nettstedet, vil tilleggs-leverandøren også lagre denne informasjonen på kontoen din, og vil dele dette med kontaktene dine offentlig. Vi anbefaler at du logger av fra kontoen på en jevnlig basis når du bruker et sosialt nettverk, spesielt før aktivering av knappen, slik kan du unngå at profilen din deles med tilleggs-leverandøren.

(5) For videre informasjon om formål og omfang av datainnhenting og behandling av tilleggs-leverandør i følgende, vil du motta tilgang til personvernerklæringen til tjenesteleverandøren. Der vil du også få informasjon angående dine respektive rettigheter og muligheten for innstillinger for beskyttelse av personvernet ditt.

a) Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; http://www.facebook.com/policy.php ; weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084 .

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy .

f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

8. Shopify

Vi bruker Shopify for å levere vår online-butikk og retur-portalen Return Magic. Europeisk tjenesteleverandør for disse verktøyene er Shopify International Limited (Victoria Buildings, 2. Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland.)

Ved hjelp av informasjonskapsler behandler Shopify følgende personopplysninger for våre kunder hvis du åpner butikken vår:

 • Navn, selskapsnavn
 • Telefonnummer, e-postadresse
 • Leverings- og fakturaadresse, betalingsinformasjon
 • IP-adresse
 • Informasjon om ordre du har plassert
 • Informasjon om selger-butikkene du besøker som er støttet av Shopify
 • Informasjon om brukt enhet, nettverkstilkobling og nettleser.

Shopify bruker informasjon for å levere støttetjenester som håndtering av ordre, risiko- og svindelvurdering, autentisering og betaling. Videre bruker Shopify denne informasjonen til å forbedre sine tjenester.

Hvis du registrerer deg for Shop Pay, vil Shopify lagre og bruke denne informasjonen for å forhåndsutfylle utsjekksinformasjonen. Videre vil denne informasjonen bli brukt for å tilpasse besøket ditt og forbedre opplevelsen din, presentere varer og tjenester til deg som mest sannsynlig er av interesse for deg.

Noen av personopplysningene som Shopify kommuniserer (f.eks. IP-adresser eller betalingsdata) vil brukes for automatisk avgjørelse opp til en viss grad, for å automatisk blokkere transaksjon som kan være uredelig for en tid.

Juridisk basis for bruk av Shopify er art. 6 (1) 1 lit. f GDPR. Vår juridiske basis er et bruker-vennlig tilbud for online-butikk, og sikker utførelse av ordre.

For mer informasjon, se https://www.shopify.com/legal/privacy.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å korrigere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Slike endringer, modifikasjoner, tillegg eller slettinger skal være effektive umiddelbart ved varsling om dette, som kan gis med metodene inkludert, men ikke begrenset til, å sende en e-post til e-postadressen oppført under registrerte brukere, og poste den reviderte erklæringen på denne siden. Du samtykker til og anerkjenner at det er ditt ansvar å opprettholde en gyldig e-postadresse som en registrert bruker, gjennomgå dette nettstedet og denne personvernerklæringen periodisk, og være klar over enhver modifisering. Din fortsatt bruk av tjenestene etter slike modifikasjon vil utgjøre din: (a) anerkjennelse av den modifiserte erklæringen; og (b) samtykke i å overholde og være bundet av den modifiserte erklæringen. Vi vil poste alle endringer av denne personvernerklæringen her. Se over denne personvernerklæringen på en jevnlig basis.