Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring
Vi i Neato Robotics er opptat av å fremme tilgjengelighet, mangfold og inkludering. Vi mener at alle kundene våre skal kunne handle på nett via nettsidene våre. Vi gjør kontinuerlig brukeropplevelsen bedre for alle og tar i bruk relevante tilgjengelighetsstandarder.

Samsvarsstatus
Neato Robotics setter for tiden i verk en rekke tiltak og tar i bruk ressurser for å gjere nettsidene våre enda mer tilgjengeleg. Vi har engasjert erfarne konsulentar innen tilgjengelighet for å utføre en undersøkelse av tilgjengligheten på nettsidene våre, og gir råd for å øke tilgjengeligheten, slik at nettsidene våre oppfyller eller overgår gjeldende standard.

Tilbakemeldinger
Vi setter pris på tilbakemeldinger om tilgjengeligheten til Neato Robotics. Gi oss beskjed dersom du møter på tilgjengelighetssbarrierer på Neato Robotics sine nettsider, ved å sende en e-post til info@neatorobotics.com.