Vilkår for markedsføring #Showusyourcorner

Vilkår for markedsføring #Showusyourcorner

Kampanjen avholdes av Neato Robotics GmbH, Friedrichstraße 55A, 10117 Berlin (“Neato”). Ved å delta i konkurransen bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert disse vilkårene.

I. Krav for å kunne delta

Kampanjen er åpen for alle innbyggere i Norge som er 18 år og mer på tidspunktet for deltagelsen, unntatt Neatos ansatte, agenter, deres familier eller noen som i form av sitt virke har en forbindelse til kampanjen.

II. Hvordan delta i kampanjen

For å kunne delta i kampanjen må deltagerne utføre alle de fire (4) stegene nedenfor før utløpet av kampanjeperioden:

  1. Like Neato Norways selskapsprofil på Instagram (https://www.instagram.com/neatorobotics/)
  2. Like Neato Robotics kampanjepost, (#Showusyourcorner).
  3. Dele kampanjeposten med #Showusyourcorner via global Instagramside.
  4. Kommentere under kampanjeposten hvorfor særlig denne deltageren trenger en støvsuger.

Deltageren går med på å ikke tagge feilaktig innhold på bilder og ikke forårsake at brukere tagger feilaktig innhold på bilder (for eksempel ved å tagge en bruker i et bilde hvor brukeren ikke faktisk er synlig).

III. Kampanjeperioden

Kampanjeperioden løper fra kl. 00:00 UTC±00:00 22. november 2021 og slutter kl. 23:59 UTC±00:00 6. desember 2021.

IVPremien

Premien er en “Neato D10». Dette er Neatos nyeste intelligente robotstøvsuger. Neato er ansvarlig for forsendelsen av produktet.

Alle andre pådratte kostnader som kommer i tillegg til ovennevnte og som er tilfeldige for innfrielsen av premien er vinnerens ansvar. Det er ikke mulig å motta kontantbetaling eller å endre eller å bytte premien. Premiekravet er ikke overførbart.

V. Trekning av vinneren

Vinneren av premien vil bli valgt ut tilfeldig av Neato blant alle kvalifiserte deltagere som har deltatt i kampanjeperioden. Utvelgelsen skjer via et sikkert, fullstendig automatisert uavhengig verifisert datasystem.

Vinneren annonseres mandag 13. desember 2021. Annonseringen skjer på Neatos land-spesifikke Instagramside (https://www.instagram.com/neatorobotics/). Vinneren vil bli tagget i kampanjeposten. Ingen andre annonseringer vil finne sted.

VI. Vinnerens forpliktelser

For å motta premien må vinneren sende melding med fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer til Neatos Instagramkonto innen sju (14) virkedager etter Neatos annonsering. Premien sendes utelukkende til vinneren og vil bli sendt med post innen 4 uker etter at Neato har mottatt meldingen.

Hvis vinneren ikke responderer innen sju virkedager anses vinneren for å ha oppgitt premien. Neato vil da være berettiget til å velge en annen vinner i samsvar med prosessen ovenfor.

Det samme gjelder hvis (i) vinneren avslår premien; (ii) vinnerens deltagelse er gjort i strid med disse vilkårene; eller (iii) premien ikke kan leveres.

VII. Personvern

All personlig data som mottas i forbindelse med kampanjen vil bli brukt og behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning om datasikkerhet. Ytterligere informasjon om behandlingen av data og dine rettigheter finner du i Neatos personvernerklæring: https://shopeu.neatorobotics.com/no/pages/privacy-policy

VIII. Generelt

Det er ikke nødvendig å foreta kjøp for deltagelse i kampanjen, men en internettforbindelse og Instagramkonto er nødvendig. Det er ikke mulig å kreve refusjon for kostnader påført i forbindelse med kampanjen, herunder kostnader som følge av bruk av internett.

Neato forbeholder seg retten, i eksepsjonelle tilfeller, til å utdele en alternativ premie av samme eller større verdi skulle premien (eller deler av den) bli utilgjengelig av hvilken som helst grunn.

I tilfelle omstendigheter utenfor Neatos rimelige kontroll, eller ellers hvor bedrageri, misbruk og/eller en feil (menneskelig eller datamaskin) påvirker eller kunne ha påvirket en korrekt gjennomføring av denne kampanjen eller utdelingen av premien, og utelukkende når omstendighetene gjør dette uunngåelig, forbeholder Neato seg retten til å avlyse eller endre kampanjen eller dens vilkår, på hvilket som helst tidspunkt. For å unngå unødvendig skuffelser blant deltagerne vil Neato alltid bestrebe seg for å minimere effektene av slike hendelser ovenfor deltagerne. Skulle det oppstå korrigeringer eller endringer i kampanjevilkårene vil Neato informere deltagerne om dette (ved å redigere kampanjeposten eller ved bruk av Instagram Messenger), og deltagerne kan bestemme om de ønsker å fortsette som deltagere i kampanjen. Hvis de ikke ønsker å fortsette kan de avslutte sin deltagelse ved å slette kommentaren sin under kampanjeposten. Krav fra deltagere om oppfyllelse og/eller kompensasjon som følge av en prematur avlysning av kampanjen er utelukket.

Neato forbeholder seg retten, med absolutt diskresjon, til å verifisere vinneren, herunder men ikke begrenset til, til å innhente bevis om vinnerens identitet og/eller alder, som forutsatt i disse vilkårene. Videre kan Neato nekte å tildele premien, trekke tilbake retten til premien og/eller nekte deltagelse i kampanjen hvis det foreligger rimelige grunner til å tro at det har vært et brudd på vilkårene eller enhver instruksjon som utgjør del av kravene for deltagelse eller ellers når en deltager har skaffet seg utilbørlige fordeler ved å delta i kampanjen eller har vunnet som følge av bedrageri.

Neato, dets assosierte selskaper, agenter, representanter, ansatte, konsulenter og ledere vil ikke være forpliktet for noen skader som følge av (i) søknadsprosessen og påmelding til kampanjen; (ii) teknisk svikt (f.eks datamaskin, kabel, nettverk, hardware eller software eller annet mekanisk utstyr); (iii) forsinkelser eller avbrytelser (f.eks telefon, internett osv); (iv) uautorisert menneskelig innblanding eller feil i påmeldingsprosessen eller kampanjen (f.eks telefon, internett osv); (v) elektronisk eller menneskelig feil i administreringen av kampanjen, behandlingen av påmeldinger og visning av innhold på enhver kanal. Ethvert ansvar påhvilende Neato for tilstedeværelsen av teknisk forhold for rettidig deltagelse i kampanjen eller utsendelsen av premier (permanent tilgang til nettsider hvor deltagelse er mulig eller utsendelse av premien ved hjelp av transportselskaper eller levering av premien av den aktuelle partneren) er utelukket.

Neatos avgjørelser er endelige i relasjon til alle sider ved kampanjen. Med unntak av korrespondanse med den annonserte vinneren om premien iht. til avsnitt 5 vil Neato ikke inngå i noe korrespondanse vedrørende kampanjen.

IX. Instagram: Ansvarsfritak

Ved å melde deg på kampanjen fritar du Instagram for alt ansvar. Denne kampanjen har ingen tilknytning til Instagram og den er ikke på noen som helst måte sponset, godkjent eller organisert av Instagram. Neato er mottaker av den frembragte informasjonen, ikke Instagram. Den frembragte informasjonen vil bli brukt utelukkende for denne kampanjen. Ethvert rettslig krav som følge av bruk av denne informasjonen må utelukkende rettes mot Neato, ikke ovenfor Instagram. På tilsvarende måte må ethvert spørsmål eller enhver kommentar vedrørende prosessene rundt kampanjen eller dens brukervennlighet adresseres direkte til Neato.

X. Diverse

Denne kampanjen reguleres utelukkende etter norsk rett.

Neato forbeholder seg retten til å gjøre endringer i vilkårene til kampanjen og innstille kampanjen I sin helhet eller delvis hvis det oppstår problemer som kan påvirke integriteten til kampanjen. Skulle en slik situasjon oppstå vil deltagerne bli informert om endringene, og de vil få adgang til å bestemme om de fortsatt ønsker å delta i konkurransen under de nye vilkårene.

Skulle enkeltvilkår i disse vilkårene bli virkningsløse etter inngåelsen av denne kontrakten, vil virkningen av resten av vilkårene forbli upåvirket. Partene er forpliktet til å erstatte den ugyldige bestemmelsen med en gyldig bestemmelse som er nærmest til å oppfylle avtalens formål, med hensyntagen til de økonomiske interessene til begge parter. Den samme prosedyren skal følges hvis et smutthull som krever supplering åpenbarer seg under utførelsen av avtalen.